Zi-mi povestea ta din pat!

De astăzi vă faceţi singuri vacanţa! Cu ajutorul noii secţiuni de Hoteluri de pe Paravion.ro, acum aveţi la îndemână hotelurile afişate şi în funcţie de cele mai populare criterii: Citybreak, Family, Business, Romantic, Pets allowed, Vacanţe.

Cu această ocazie, vă invităm să ne spuneţi o poveste dintr-un pat, de hotel sau chiar al dumneavoastră la adresa de e-mail concurs@paravion.ro! Fie că e printr-un text, o fotografie sau un videoclip, cea mai trăsnită, provocatoare, tandră, frumoasă sau curajoasă mărturisire va fi premiată cu un citybreak pentru două persoane la Amsterdam de către Paravion.ro şi KLM România!

 

Citiţi regulamentul de mai jos pentru detalii, iar pentru inspiraţie, vă recomandăm să citiţi blog-urile şi paginile de Facebook şi Instagram ale partenerilor media: Ana-Maria Caia, Ana Morodan, Cosmin Tudoran şi Cristina Mazilu!

REGULAMENT CONCURS „Poveşti din pat”

organizat de SC PARAVION TOUR SRL pe www.paravion.ro

1 – 30 aprilie 2014

 

1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului “Poveşti din pat” este S.C. Paravion Tour S.R.L., persoană juridică cu sediul social la Metropolis Center, Strada Grigore Alexandrescu, nr. 89 – 97, etaj 4, Aripa de Est, sector 1, Bucureşti, având Codul Unic de Înregistrare RO26651851, J40/2714/15.03.2010, telefon: (+4) 021.307.0600, fax: (+4) 021.307.064, denumită în continuare “Paravion Tour” sau “Organizatorul”, reprezentată la autentificarea prezentului înscris de domnul Remus Vişan, în calitate de Managing Director. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.

2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul se desfăşoară între 1 aprilie – 30 aprilie 2014. În cazul în care Organizatorul va dispune anularea sau prelungirea Concursului la o dată ulterioară, se va anunţa pe site-ul (www.paravion.ro), blog-ul (https://blog.paravion.ro/), paginile de Facebook (https://www.facebook.com/calatorii), Instagram (http://instagram.com/paravionro#), Twitter (https://twitter.com/paravion) sau Youtube (https://www.youtube.com/user/paravionro) Paravion.ro. Concursul este unic şi se desfășoară pe canalele anterior enumerate ale Paravion.ro, având ca parteneri media blogurile www.anamorodan.com, www.caia.ro, www.chez.mazilique.ro şi www.cosmintudoran.ro.

3. Dreptul de participare

Concursul se adresează numai persoanelor fizice, română sau străină, cu vârsta peste 18 ani, care îndeplinesc termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate diligenţele pentru desfăşurarea în bune condiţii a campaniei promoţionale şi pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficienţe. Toate datele furnizate trebuie să fie complete, conforme, reale şi corecte, în caz contrar nu este posibilă validarea Participantului şi acordarea Premiilor. Prin înscrierea la Concurs, Participanţii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie utilizate în campaniile ulterioare desfăşurate de Organizator.

La acest concurs nu au dreptul să participe angajaţii şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul Paravion Tour, soţiile/soţii, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4. Mecanismul concursului

Pentru a se înscrie la concursul “Poveşti din pat”, Participanţii trebuie să urmeze paşii de mai jos:

– Participanţii vor posta texte, fotografii sau videoclipuri în care să povestească/exemplifice tema concursului – “Poveşti din pat” pe oricare dintre canalele de comunicare Paravion.ro: blog (https://blog.paravion.ro/), paginile de Facebook (https://www.facebook.com/calatorii), Instagram (http://instagram.com/paravionro#), Twitter (https://twitter.com/paravion) sau Youtube (https://www.youtube.com/user/paravionro), folosind hashtagul #povestidinpat şi #paravionro.

– Participanţii vor trimite link-ul către textele, fotografiile sau videoclipurile postate conform instrucţiunilor anterior menţionate sau materialele propriu-zise pentru Participanţii care nu au conturi pe canalele precizate, la adresa de e-mail concurs@paravion.ro, cu subiectul “Poveşti din Pat Paravion.ro”.

– E-mail-ul de înscriere trebuie să conţină şi un link al unei căutări în site-ul Paravion.ro, în secţiunea “Hoteluri” (www.paravion.ro/hoteluri).

Materialele trebuie înscrise până la data de 30 aprilie 2014 şi trebuie să fie originale, iar textele trebuie să aibă mai mult de 250 de caractere (cu spaţii) şi mai puţin de 5.000 de caractere (cu spaţii). Participanţii cedează orice drept de autor către www.paravion.ro, în scopul publicării acestora pe site ori pe alte suporturi.

Materialele înscrise vor fi judecate de un juriu format din Remus Vişan (www.paravion.ro), Brad Florescu (www.tedoo.ro) şi Nicoleta Vişan (www.klm.ro). Câştigătorii vor fi anunţaţi până pe 5 mai 2014. În cazul în care 2 sau mai mulţi participanţi au acelaşi punctaj, Premiile vor fi atribuite prin tragere la sorţi între participanţii cu acelaşi punctaj, utilizând algoritmul www.random.org.

Utilizatorii vor participa în conformitate cu regulile de folosire menţionate anterior. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste reguli de folosire. Organizatorul va depune toată diligenţa pentru desfăşurarea în bune condiţii a Concursului şi pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficienţe.

Utilizatorul va participa în conformitate cu regulile de folosire menţionate anterior. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste reguli de folosire.

5. Acordarea premiilor şi anunţarea câştigătorilor

Se acordă un (1) premiu pentru un (1) câştigător. Acesta constă într-un pachet citybreak la Amsterdam pentru două (2) persoane (bilete de avion, taxe de aeroport, cazare 3 nopţi, cu mic dejun inclus la hotel de 3*). Data de plecare trebuie comunicată şi confirmată către Organizator cu minim 8 săptămâni în avans, nu mai târziu de 31 octombrie, iar călătoria să aibă loc până în data de 31 decembrie 2014.

În  termen de 48 ore lucrătoare de la data alegerii Câştigătorului, acesta va fi contactat pe pe adresa de e-mail prin care a realizat înscrierea, în scopul validării şi a comunicării modalităţii în care vor intra în posesia Premiului. În  cazul în care în decursul celor 48 ore mai sus menţionate, Câştigătorul nu reclamă Premiul, acesta va fi înlocuit cu prima rezervă aleasă şi aşa mai departe, până la desemnarea Câştigătorului.

În cadrul e-mail-ului, Câştigătorului li se va cere detaliile complete de identificare pentru a se verifica cu cele din e-mail-ul de înscriere.

În termen de 2 zile lucrătoare de la data contactării, câştigătorii vor trimite prin fax, prin curier, la adresa poştală sau prin e-mail, conform detaliilor de contact comunicate de Organizator în cadrul convorbirii, o declaraţie semnată de acceptare a premiului câştigat prin care îşi exprima acordul asupra procesării datelor cu caracter personal menţionate în prezentul Regulament, împreuna cu o copie a actului său de identitate, în perioada campaniei promoţionale, conform cerinţelor din prezentul regulament, acolo unde este cazul.

În cazul în care Câştigătorul desemnat nu transmite cele menţionate anterior în termenul precizat, acesta va fi descalificat, iar Premiul în acest caz, va fi acordat următoarei rezerve, şi aşa mai departe.

Câştigătorul va putea intra în posesia Premiului, în decurs de 15 zile de la validarea Câştigătorului, în condiţiile comunicate de către Organizator.

Câştigătorul nu va putea să ofere premiul altei persoane sau să solicite schimbarea premiului în niciun fel. Organizatorul nu oferă contravaloarea premiilor în bani.

În cazul în care nici Câştigătorul desemnat şi niciunul dintre participanţii extraşi ca şi rezerve nu îndeplineşte condiţiile menţionate în prezentul Regulament şi nu poate fi validat, Premiul respectiv se va anula şi nu va mai fi acordat.

6. Predarea premiilor

La recepţionarea Premiilor, câştigătorii trebuie:

1. Să prezinte reprezentantului Concursului un document de identitate pentru a confirma vârsta legală minimă pentru participare la Concurs;

2. Să predea reprezentantului Concursului procesul verbal de primire-predare semnat a Premiului primit. Predarea Premiilor poate fi un eveniment public. Câştigătorul Concursului va avea dreptul de a refuza ca persoana lui, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia lui să fie făcute publice şi folosite în materiale foto, audio şi video de către Organizator. În cazul în care câştigătorul Concursului îşi va da acordul scris cu privire la faptul că persoana lui, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia lui pot fi făcute publice şi folosite în materiale foto, audio şi video de către Organizator, acest acord va conţine şi o declaraţie în sensul că datele sale pot fi folosite de Organizator fără a se solicita nici un fel de plată aferentă, în caz contrar considerându-se că persoana câştigătoare a renunţat implicit la Premiu.

7. Alternativele premiilor

Câştigătorii Premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestora şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor Premiilor.

8. Taxe şi impozite

Toate costurile ce decurg din ridicarea premiilor obținute precum și toate taxele aferente bunurilor și serviciilor oferite ca Premii în cadrul Campaniei, cu excepția impozitului aferent premiilor ce cade în sarcina Organizatorului, precum și orice altă cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor obținute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina câștigătorilor.  Organizatorul se obligă să calculeze, să retina la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de către câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscal competentă pentru veniturile pentru care are obligatia să retina la sursă impozitul. Orice alte declaratii de venit şi cheltuieli ce derivă din câstigatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câștigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiilor Campaniei, cad exclusiv în sarcina câştigătorilor validati.

Câștigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea și depunerea oricărei declarații de venit cu privire la câștigarea Premiului, după intrarea în posesia Premiului. Plata impozitului pentru biletel de avion oferite ca premii revine în sarcina Organizatorului prezentului Concurs.

9. Regulamentul Concursului

Regulamentul Concursului „Poveşti din pat” este disponibil gratuit pe blogul Paravion.ro – www.blog.paravion.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament şi de a impune termeni sau condiţii noi sau suplimentare în legătură cu participarea de către participanţi la campionat, fără o notificare prealabilă. Acestea modificări şi termeni şi condiţii suplimentare vor intra în vigoare imediat şi vor fi integrate în prezentul Regulament. Faptul că jucătorii continuă să participe la Concurs va fi considerat drept acceptare a modificărilor, termenilor şi condiţiilor menţionate mai sus.

10. Protecţia datelor personale

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorului şi Premiul acordat în cadrul acestui Concurs. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor/Câştigătorului la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Participantul la Concurs în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (Art.12), dreptul de acces la date (Art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (Art.14), dreptul de opoziţie (Art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (Art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (Art.18).

1. Dreptul de acces la date – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Persoana vizată poate solicita informaţii, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

2. Dreptul de intervenţie asupra datelor – are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere intocmită in formă scrisă, datată si semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

3. Dreptul de opoziţie – are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Organizatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului privind mijloacele de comunicare.

4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

5. Dreptul de a se adresa justiţiei – fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competenţe pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către Participanţi la înscrierea în Concurs pentru crearea unei baze de date pentru newsletter. Newsletterele pot include materiale cu caracter publicitar de la oricare din brandurile Paravion Tour și KLM (Royal Dutch Airlines).

11. Limitarea răspunderii

Organizatorul nu garantează şi nu declară că participarea la concurs va fi neîntreruptă sau fără erori, şi îşi rezervă dreptul de a opri periodic concursul pentru perioade nedeterminate de timp sau de a-l anula în orice moment, fără a transmite notificări.

Organizatorul va face eforturi rezonabile pentru a proteja materialele sau informaţiile transmise de către participanţi şi îşi declină, prin prezenta clauză oricare şi întreaga răspundere faţă de participanţi pentru orice pierdere în legătură cu informaţiile respective în orice fel.

Organizatorul nu declară şi nu garantează că în timpul concursului nu se vor prezenta pierderi, coruperi, atacuri, viruşi, interferenţe, activităţi de hacking sau alte imixţiuni în securitate, Organizatorul declinând orice răspundere în legătură cu acestea.

12. Încetarea Concursului

Prezentul Concurs poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.

17 Comments

 1. Reply
  Alina

  Am plecat in vacanta si ne-am cazat la un hotel destul de pretentios din sudul Spaniei mai exact un hotel de 4 stele..Eram impreuna cu sotul,cumnatul si cumnata mea dupa cateva pahare de vin sa incins o bataie cu perne pana aici totul frumos insa,timpul trecu baietii nostri dupa cam multe pahare de vin au adormit dupa un timp deja plictisite la televizor nu intelegeam prea multe ne-am hotarat sa ne bagam si noi in pat dar nu puteam sa inchidem ochii baietii nostrii aveau concert de sforaituri stiind ca sunt ametiti putin mai mult si nu simteau mai nimic cu chiu cu vai i-am carat pana pe balcon si i-am lasat sa doarma acolo ghinionul lor a fost ca sa pus si ploaia.Linistite ne-am retras in pat si am dormit cam putin ce-i drept ca am auzit urlete baietii se trezisera.

 2. Reply
  Ana Tancu

  La inceput a fost unul mic si probabil saracut si uratel. Cel de la maternitate. Am intrebat-o pe Mama mai zilele trecute si-mi spunea ca din contra ar fi fost frumusel. I s-o fi parut dumneaei, ca prea era tanara, abia trecuta de 18 ani. L-am schimbat repede. Cateva zile si a ramas doar in amintirea mamei.

  A urmat cel de lemn ca un leagan, pe talpici ca shiurile. Tata mi-a aratat de curand o batrana ‘De la ea am capatat primul tau leagan, l-am vopsit si l-am pregatit cu mult timp inainte sa te nasti, era alb.’ Mi-a fost drag de tata atunci. Ce sperante si ce vise si-o fi facut in timp ce vopsea cu alb… Probabil ca nu o sa stiu niciodata. Si e mai bine asa.
  Nu a tinut mult nici asta, cateva luni doar, pentru ca fata crestea. Si s-a dus si leaganul de lemn pe drumul lui, sa legene alte vise.

  A urmat primul pat pe care mi-l amintesc, capatat e la o verisoara din Oltenita. Un patut comunist cu capete de tabla si plasa de sarma ajustabila, cum sunt gardurile de imprejmuit gainile. Tot alb, si cu un desen pe tablie. Prima mea Alba – ca – Zapada. De-asta-mi amintesc bine. Dar s-a dus si asta odata cu stramutarea nostra de la sat la oras. Sa aiba copilul viitor!

  La Oras, a fost o ‘dormeza’ cum spuneau ai mei. Micuta si cam tare, arcuri fixate direct pe scandura, si acoperite cu un soi de material gros si batos. Cat sa incapa in camera ca o cutie de chibrituri inchiriata in casa madamei Finichiu.
  Dupa asta a urmat probabil cel mai indelung folosit pat, cel din apartamentul, ‘proprietate-personala’ al alor mei. Pe ala l-am parasit fara sa ma gandesc de doua ori, cu aroganta adolescentei. Plecam la Bucuresti, la facultate.

  Apoi a urmat o cacofonie de paturi, cine le mai stie ordinea precisa? Am trecut prin paturi de camin care zdranganeau dezacordat ca o caruta aproape sa se franga, paturi ca o targa de inguste si la fel de incomode prin tot felul de cabane si pensiuni, paturi care nici nu mai conta cum sunt, important era ca EXISTAU, paturi moi si placute ca un nor, in hoteluri de 5* din Asia. Cate si mai cate paturi de toate marimile si texturile.

  Cea mai haioasa si cumva ireala intamplare am trait-o intr-un pat din Thailanda, impreuna cu cea mai buna prietena, L.
  Dupa un zbor care ar fi parut interminabil fara ajutorul sticlutelor mici care sunt oferite in avion (nu ma refer la cele de racoritoare), am ajuns la destinatie, in prag de Craciun. Aerul se simtea de parca o catastrofa naturala tocmai ce se petrecuse. Dupa temperature cu minus din Frankfurt, de la decolare, si dupa vreo 14 ore in care nu respirasem decat aer conditionat si recirculat si apoi din nou conditionat si iar recirculat, cele 30 de grade Celsius de afara ne dadeau o stare de lesin placut. Parea greu de crezut ca in alte parti de lume e frig, zapada iar oamenii il asteapta pe Mosul la gura sobei.
  Hotelul era superb, demn de firma Elvetiana de la intrare.
  Patul, cum nu-mi fusese dat sa vad pana atunci. Un monstru, de dimensiunea a 2 paturi duble mari, alaturate. Am dormit in camere mai mici decat patul ala. La un moment dat chiar am locuit intr-o garsoniera cam cat patul ala.
  Inainte de a ne prabusi la propriu in patul cu pricina, ne-am inghitit constiincios pastilele pentru prevenirea malariei, tratament de altfel inceput cu responsabilitate cu vreo 2 zile inainte ca sa-si faca efectul. Si pentru ca se incadra bine in peisaj, le-am inghitit cu pina colada. Doar eram intr-o vacanta bine-meritata, nu? Cine sa se mai oboseasca cu cititul prospectului medicamentelor? Cica nu s-ar prea cadea sa se combine cu alcoolul si ca in orice caz unul din efectele adverse ar putea fi cosmarurile si pe alocuri chiar halucinatiile de-a binelea.

  Ce a urmat a fost o pagina rupta din ‘Veacul de Singuratate’ al lui Marquez.

  Dupa cateva ore, sau sa fi fost minute, L. intr-o stare de semi-trezie incepe sa zbiere plina de teroare:

  ‘Anaaa, uita-te la tine, ai murit!’ eu, foarte serioasa si fara sa-mi dea prin cap ridicolul situatiei incercam sa o conving pe acelasi ton ca ‘N-am muriiiit, sunt vie!’
  Ea nu se lasa convinsa cu una cu doua ‘Ba ai murit! Uita-te la tine!’ Eu ca nu si nu, cu argumentul suprem, ca ‘Uite, respir!‘, urmat de operatia ‘inspirat-expirat’ zgomotos-demonstrativ pe gura.
  Sa fi tot durat conversatia asta la limita nebuniei ceva secunde lungi. Nu mai tin minte care dintre noi a izbucnit prima in ras. Cert este ca am ras cu lacrimi si am sarbatorit Viata cu inca o pina colada. Ne cam sarise somnul.

  Privind inapoi, ala a fost cel mai grozav pat in care am dormit vreodata. Daca as avea de ales si mi-ar sta in putere, ala ar fi patul in care mi-as dori sa trec frumos dintr-un vis in altul. Sa ma contopesc cu fumul de la betisoarele de ritual si poate sa ma intalnesc si cu domnul Marquez, daca am noroc. I-as spune o anecdota, care posibil sa-l amuze.

  Dar asta mult mai tarziu. Am in plan sa mai incerc multe alte paturi zdranganitoare si paturi moi si paturi tari si paturi ca un nor de pufoase ce sunt si cate si mai cate paturi. Hehe…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *