[Concurs] Întreabă şi ajungi în Rhodos

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

20 mai – 18 august 2014

Secţiunea 1. Organizatorul Concursului

 Concursul „Întreabă şi ajungi în Rhodos” (denumit în continuare “Concurs”) este organizat şi desfăşurat de către Paravion Tour (denumit în continuare “Organizator”), societate comercială din România, cu sediul la Metropolis Center, str. Grigore Alexandrescu 89-97 et.4, Aripa Est, sector 1, cod fiscal RO26651851, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/2714/15.03.2010,  C.I.F. (Vat Number)  RO 26651851  ING BANK COD IBAN Cont Lei RO09INGB0001008193278910 Cont Eur RO55INGB0001008193270710; Unicredit Tiriac Bank Cont RON: RO63BACX 0000000 506 801000, Cont EUR: RO36BACX 0000000 506 801001, reprezentată prin Juan Antonio Carrasco Ferrer, CEO Paravion Tour, în calitate de Administrator.

Secţiunea 2. Locul şi durata desfăşurării Concursului

 Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial, timp de 3 luni, în perioada 20 mai – 18 august 2014, în cadrul paginii de concurs www.paravion.ro/concurs-rfi.

Secţiunea 3. Drepturi şi condiţii de înscriere

 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului şi RFI România, precum şi rudele acestora de gradul I şi gradul II.

Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integral, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare îi aparţine în exclusivitate Participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament şi este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secţiunea 4. Protecţia datelor personale

 Tuturor Participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa în justiţie. Organizatorul este operator de date cu caracter personal nr. 17001 şi va utiliza datele personale furnizate de către Participanţi la Concurs pentru crearea unei baze de date care să primească oferte promoţionale din partea Paravion Tour. Participanţii au opţiunea de a se dezabona ulterior.

Secţiunea 5. Mecanismul Concursului

Concursul se va desfăşura în cadrul paginii de concurs www.paravion.ro/concurs-rfi. Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să completeze câmpurile obligatorii din pagina de concurs şi vor fi automat înscrişi într-o tombolă pentru o vacanţă în Rhodos oferită de către Organizator.

Secţiunea 6. Premiile Concursului  

Organizatorul oferă un sejur în Rhodos pentru 2 persoane, cuprinzând 7 nopţi cazare la Hotel Diana Boutique 4*, cu demipensiune, bilet avion charter Bucureşti – Rhodos – Bucureşti, taxele de aeroport, transfer aeroport – hotel – aeroport, asistenţă turistică limba română şi asigurare medicala şi storno indiferent de vârstă. Perioada de călătorie este 7 – 14 septembrie 2014.

Premiile nu conțin alte produse, bunuri sau servicii în afară de cele specificate în prezentul Regulament și nu pot fi schimbate la cererea Câştigătorului cu echivalentul lor în bani sau cu alte bunuri sau servicii.

Secţiunea 7. Desemnarea Câştigătorului şi Acordarea Premiilor

 Câştigătorul Concursului se va alege prin tragere la sorţi în săptămâna următoare încheierii Concursului folosind algoritmul www.random.org.

Câştigătorul Concursului va fi anunţat în ziua extragerii pe pagina de Facebook Paravion.ro – https://www.facebook.com/calatorii, urmând ca ulterior, Câştigătorul să fie contactat de către Organizator la adresa de e-mail oferită în momentul înscrierii. În cadrul e-mail-ului, Câştigătorului i se va cere detaliile complete de identificare pentru a se verifica cu cele înscrise în pagina de concurs, o declaraţie de acceptare a Premiului câştigat prin care îşi exprimă acordul asupra procesării datelor cu caracter personal menţionate în prezentul Regulament şi o copie a actului propriu de identitate.

În cazul în care Câştigătorul desemnat nu transmite cele menţionate anterior în termen de 5 zile, acesta va fi descalificat, iar Premiul în acest caz, va fi acordat unui nou Câştigător care va fi extras.

În cazul în care nici următorul Câştigător nu revendică premiul în termen de 5 zile de la data extragerii, Paravion Tour îşi rezervă dreptul de a anula Premiul.

În cazul în care Câştigătorul şi niciunul dintre participanţii extraşi ulterior ca şi Câştigători nu îndeplinesc condiţiile menţionate în prezentul Regulament şi nu pot fi validaţi, premiiile respective se va anula şi nu vor mai fi acordate.

Câştigătorul nu vor putea să ofere premiile altor persoane sau să solicite schimbarea premiilor în niciun fel. Organizatorul nu oferă contravaloarea premiilor în bani.

Secţiunea 8. Predarea Premiului

La recepţionarea Premiului, Câştigătorul trebuie:

 1. Să prezinte reprezentantului Concursului un document de identitate pentru a confirma vârsta legală minimă pentru participare la Concurs;
 2. Să predea reprezentantului Concursului procesul verbal de primire – predare a premiului semnat.

Secţiunea 9. Regulamentul Concursului

Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe pagina Concursului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Concursului. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toți Participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina Concursului.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către Participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe mobil site.

În cazul în care Organizatorul anulează sau întrerupe Campania, un simplu anunţ în această privinţă va fi publicat pe pagina Concursului. Prin publicarea anunţului respectiv, Campania va fi anulată sau întreruptă automat şi nicio parte interesată nu va avea temei legal în a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

În situatia în care Campania este suspendată sau întreruptă înainte de expirarea duratei, adică înainte 10 aprilie 2014, Organizatorul va acorda Premiile câştigate până la data anulării/întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

În caz de forţă majoră și / sau caz fortuit ce fac imposibilă continuarea Concursului, Organizatorul poate întrerupe temporar sau definitiv Concursul, operând modificările necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească Participantii să solicite despăgubiri.

Secţiunea 11. Litigii

 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţi la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs vă rugăm să ne scrieţi la concurs@paravion.ro.

2 Comments

 1. Reply
  Dorina Amarie

  Cvasicertitudinea ca nu voi castiga devenind realitate la extragerea la sorti…, ce ati recomanda unei familii de pensionari, careia i-e dor de Grecia, unde a facut un singur circuit?

  1. Reply
   remedios

   Bună, Dorina,

   Te vom încuraja cu câteva propuneri de pachete via e-mail. Ţinem pumnii strânşi pentru extragere!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *