Concurs #1votpentruRomania pe Facebook Paravion.ro – Regulament

REGULAMENT OFICIAL concurs #1votpentruRomania Facebook Paravion.ro

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE FACEBOOK

#1votpentruRomania

11.12.2016

 

Art. 1 – ORGANIZATOR

(1) Concursul #1votpentruRomania este organizat si desfasurat de catre Paravion Tour (denumit in continuare “Organizator”), societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Palazzo Italia, str. Nicolae Filipescu 39-41, etajul 4, Tronsonul 1, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/2714/15.03.2010, C.I.F. (Vat Number) RO 26651851 cu cont in lei RO 09INGB 0001 0081 9327 8910 si euro RO 55INGB 0001 0081 9327 0710 la ING Bank; cont in lei RO63BACX 0000 0005 0680 1000 si euro RO 36BACX 0000 0005 0680 1001 la Unicredit Tiriac Bank, reprezentata prin Remus Visan, Director General.

(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

 

Art. 2 – DURATA SI ARIE DE DESFASURARE

(1) Concursul se va desfasura in data de 11 decembrie 2016, in intervalul orar 7:00-21:00, pe reteaua de socializare  Facebook, pe pagina companiei Paravion Tour – Paravion.ro (https://www.facebook.com/paravion.ro). Pentru a putea participa, concurentii trebuie sa isi faca o fotografie tip selfie in fata sectiei de votare, sa o incarce pe profilul personal cu #1votpentruRomania si sa eticheteze pagina de Facebook Paravion.ro, pentru contorizarea inscrierilor. Tot pentru contorizare, toti participantii la concurs trebuie sa posteze fotografia in mod „public”.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4.

(3) Premiul acordat in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acesta nu mai este datorat de catre Organizator.

 

Art. 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu drept de vot, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 11 decembrie 2016 inclusiv, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania sau drept de rezidenta in alte tari ale lumii, care au un profil personal de Facebook si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiei organizatoare, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

Art. 4. – REGULAMENT OFICIAL

(1) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit pe perioada de desfasurare, pe blogul Organizatorului si pe pagina de Facebook Paravion.ro (https://facebook.com/paravion.ro) la sectiunea Note.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute laArt. 4, alin. (2).

 

Art. 5 – MECANISM DE DESFASURARE

(1) Campania se desfasoara prin intermediul retelei de socializare Facebook.

(2) Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa: mearga la vot pe 11 decembrie 2016, sa isi faca o poza tip selfie la sectia de votare si sa o posteze public pe profilul sau cu hashtag #1votpentruRomania, etichetand pagina de Facebook Paravion.ro.

(3) Un participant poate participa la campanie cu o singura fotografie.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului participantilor care incearca sa fraudeze.

 

ART. 6 – CONDITII PENTRU VALIDAREA CASTIGATORILOR

(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
  • sa respecte intocmai mecanismul de desfasurare conform celor de la art.5;
  • sa raspunda in termen de maximum 12 de ore la mesajul de Facebook trimis de catre Organizator si sa trimita acestuia datele de identificare si de contact necesare pentru revendicarea premiului castigat.

(2) In cazul in care castigatorul nu respecta conditiile de validare de la art. 6 / (1), acesta isi pierde statutul de castigator dupa expirarea termenului de 12 ore si se va desemna un alt castigator.

 

Art. 7- PREMIILE SI ACORDAREA LOR

(1) Premiul oferit in cadrul prezentei Campanii: 1 bilet de avion dus-intors in Europa din sau spre Romania, in functie de disponibilitatea ofertelor de pe site-ul www.paravion.ro, in valoare de maximum 350 euro (echivalent in lei la cursul BNR din ziua rezervarii). Conditii: datele de calatorie dus – intors (rezervarea propriu-zisa) se vor stabili cu cel putin 22 de zile calendaristice inainte de efectuarea calatoriei. Calatoria dus si calatoria intors pot avea loc pana la data de 12.12.2017.

(2) Numarul premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii: 1

(3) Castigatorul se desemneaza de catre organizator si va fi ales aleatoriu prin intermediul unui program de tragere la sorti (www.random.org)

(4) Data publicarii castigatorului: 12 decembrie 2016. Castigatorul va fi contactat de catre Organizator pentru validarea premiului.

(6) Castigatorul NU are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau posibilitatea de a schimba premiul.

Art. 8 – TAXE SI IMPOZITE

(1) Orice premiu care are o valoare de peste 600 lei este subiect de impozit pe venituri din premii, conform articolului 77 din Codul Fiscal. In cazul in care valoare premiului depaseste 600 de lei, impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/2003. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritatile Fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de plata aferente impozitului pe premii.

(4) Orice alte declaratii de venit şi cheltuieli ce derivă din intrarea in posesie a premiilor obtinute cad in sarcina    câstigatorului. Câștigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea și depunerea oricărei declarații de venit cu privire la câștigarea Premiului, după intrarea în posesie a acestuia.

(9) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare, in legatura cu acesta  Campanie, pe care câștigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiilor Campaniei, cad ,exclusiv, în sarcina câştigătorilor validați.

 

Art.9 – RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru întreruperile/disfunctionalitățile neanunțate de furnizorul de internet sau blocarea accesului datorită aglomerării utilizatorilor pe Facebook în perioadele de trafic intens;

(3) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința Organizatorului care pot conduce la întreruperea funcționarii canalului de participare la campanie.

(4) Eventualele contestații legate de derularea Campaniei vor fi luate în considerare în termen de 3 zile (72 ore) de la afișarea câștigatorului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

(5) Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului în cazul în care vor vizita pagina de Facebook și / sau site-ul Organizatorului.

 

Art. 10 – INCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere de art. 10alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu are nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

Art. 11 – LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

ART. 12 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie aacestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Campaniei.

(2) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(3) Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul de a fi inclusi in baza de date creata cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la Campanie si de informare ocazionala a acestora cu privire la aceasta campanie sau la alte actiuni desfasurate in viitor.

(4) La cererea lor, adresata in scris catre Paravion, cu sediul Palazzo Italia, str. Nicolae Filipescu, Nr. 39-41 etaj 4, sector 2, București 020961, Organizatorul se obliga:

                 – sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

                 – sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie aacestor date;

                 – sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

(5) Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza, in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si/sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora cu care s-au inscris in concurs. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:

                – sa se limiteze numai la castigatorul premiului Campaniei;

                – va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestuia;

                – toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *